-----    O FIRMĚ    -----    REFERENCE    -----    GALERIE    -----    KONTAKTY    -----   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reference:

Zaměstnanci a smluvní partneři KP STRING s.r.o.
se podíleli na přípravě dodávek, realizací, uvedení do provozu
a dalších fázích investiční výstavby v těchto segmentech
českého průmyslu na těchto akcích:

• rekonstrukce KD trati v NH, a.s. Ostrava
• výstavba ZPO č. 2 v TŽ, a.s. Třinec
• GO a MORE KD trati v TŽ, a.s. Třinec
• speciální manipulátor ve válcovně sochorů
• dělící linky v NHO
• srovnávací linka v TŽ
• čištění mazacího systému v TŽ
• výstavba ZPO č. 3 v NHO
• rekonstrukce UT stolice v ŽDB Bohumín
• opravy drtičů
• rekonstrukce těžebních strojů
• GO lokomotiv v dolech
• dodávky ND pro OKD
• dodávky ND pro TŽ,a.s.

• pro Strojírny Třinec výroba:
- dopravníky do žíhacích pecí
- dopravníky do rovnačky
- dopravníky do loupacího stroje


• pro ROSSO Mirošov:
- demontáž, transport, zpětná montáž
a uvedení do provozu dělící linky NOVASTILMEC

• pro ŽĎAS:
- rekonstrukce valníku na válcovně C v TŽ
- vlečník L2

• pro MANON Plzeň:
- strojírenské díly a celky pro válcovnu

• pro Rourovna TŽ:
- vyhazovací dopravník
- valník upichovačky

... a další technicky zajímavé akce.

 

© 2021 reklamní agentura FAINE