-----    O FIRMĚ    -----    REFERENCE    -----    GALERIE    -----    KONTAKTY    -----   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KP STRING společnost s ručením omezeným vznikla v roce 2000
na základě dlouholetých zkušeností jejich zakladatelů
v oblasti dodávek pro hutnictví, strojírenství a těžební průmysl,
a jako reakce na realizační, investiční a cenovou situaci v těchto oborech
v době restrukturalizace všech oblastí českého hospodářství.


Zaměření firmy:


• zpracování všech druhů a stupňů realizačních činností
• koordinace projektových, inženýrských a realizačních činností
• komplexní dodavatelská činnost, tj. dodávky strojních dílů (ND)
• dodávky strojírenských uzlů, agregátů
• dodávky speciálních strojů (vývoj)
• dodávky a kompletace v rámci investičních celků
• obchodní a zprostředkovatelská činnost
• běžné a generální opravy strojních zařízení

 

Řízení jakosti:

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001.

V praxi dokládá ke svým produktům řadu dokladů o kvalitě provedených činností jako jsou:
• doklady o autorizaci projekčních a konstrukčních dokumentů
• atesty o kvalitě použitých materiálů
• osvědčení o kvalitě provedených svářečských, zámečnických a obráběcích pracích
• doklady o kvalitě montáže
• osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky
• prohlášení o shodě s objednávkou
• prohlášení o shodě (dle zákona č. 22/1997 Sb.)
• inspekční certifikáty dle ČSN EN 102043.1 B o ukončení montáže

V případě spolupráce s jinými podnikatelskými subjekty, jak v České republice,
tak i v zahraničí, vyžaduje naše firma od svých subdodavatelů obchodní
a jakostní chování ve smyslu výše uvedených zásad.

 

Strategie firmy:

Základní charakteristika strategie firmy je následující:

• vysoká technická úroveň
• vysoká jakost zpracování všech druhů realizační dokumentace
• kvalita odváděných prací, dodávaných dílů, strojů a technologických celků
• rychlost a operativnost technických a organizačních řešení
• cenová přijatelnost služeb


Organizace firmy:


Obchodní případy, výběrová řízení, řízení projekčních, konstrukčních
a vývojových prací, vlastní obchodní a realizační činnost
je koordinována z centrální kanceláře v Ostravě.
Zde jsou vytvářeny podmínky pro technickou a obchodní činnost
vlastních zaměstnanců firmy i všech smluvních partnerů.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Máme dlouholetou praxi v oboru!
Kvalita, spolehlivost a profesionalita zaručena.
Na nás se můžete 100% spolehnout!
 

© 2021 reklamní agentura FAINE